...

covid

Ordonanța militară 3 – interdicții de circulație.

Ordonanța militară 3 – interdicții de circulație.

Începând de astăzi, conform Ordonanței militară 3, toți românii care ies din casă trebuie să aibă la ei fie o declarație pe propria răspundere fie adeverință de la locul de muncă. Interdicții de circulație - Ordonanța militară 3 Art. 1. – Se interzice circulația...

MAKE A DONATION NOW !

Become a Volunteer

I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.