...

Despre noi

Valea Jiului Implicată

Valea Jiului Implicată

Coaliția Valea Jiului Implicată

Valea Jiului Implicată oferă un cadru de organizare și cooperare pentru organizațiile neguvernamentale și grupurile civice locale, naționale și internaționale, cu scopul implementării de proiecte pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a Văii Jiului și al promovării regiunii la nivel local, național, european și global.

Mural Valea Jiului Implicata
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.