Despre noi

VALEA JIULUI IMPLICATĂ

– coaliția societății civile din Valea Jiului –

Valea Jiului Implicată oferă un cadru de organizare și cooperare pentru organizațiile neguvernamentale și grupurile civice locale, naționale și internaționale, cu scopul implementării de proiecte pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a Văii Jiului și al promovării regiunii la nivel local, național, european și global.

Obiective

   1. Consolidarea societății civile din Valea Jiului, prin încurajarea implicării civice, schimb de bune practici și îmbunătățirea colaborării între membrii acesteia.

   2. Promovarea principiilor de bună practică în dezvoltarea durabilă a Văii Jiului și promovarea societății civile din Valea Jiului ca factor deosebit de important în procesul de elaborare a documentelor strategice de dezvoltare a regiunii.

   3. Promovarea colaborării dintre societatea civilă din Valea Jiului și autoritățile publice locale, județene, regionale, naționale, europene și internaționale, mediul privat și cel academic

RESURSE

 

Share This