...

Amenajare pârtie B Parâng

Asociația Pro-Parâng Petroșani în parteneriat cu Vila Iulian organizează sâmbătă 29 Octombrie o acțiune de amenajare pârtie schi în Masivul Parâng. Se va curăța de piatră ( pe cât posibil ),crengi, deșeuri pârtia B pe tronsonul stație intermediară – stație debarcare teleschi. Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție. Ne întâlnim la ora 10.00 în zona pilon 17 telescaun vechi și vom parcurge pârtia pe urcare și la final suntem așteptați la Vila Iulian. Reușita acțiunii este asigurată de un număr cât mai mare de participanți

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.