...

Planeta Petrila la Timotion VI

După succesul evenimentului de IT și robotică Robotics Valley 2019, Planeta Petrila continuă colaborarea cu RO 063 Wafy și Robotics 4.0 pentru a organiza a doua ediție a festivalului în 2020. Timotion a selectat proiectul printre cele 23 de organizații care vor avea oportunitatea de a alerga la Timotion VI, în 26 aprilie, la Timișoara, pentru această cauză.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.