...

Red Bull Oslea Hike & Ride 2020

Red Bull Oslea Hike & Ride este o competiție de schi și snowboard, singurul eveniment de hike & ride din România și are loc în Masivul Oslea, o zonă sălbatică de la granița Parcului Național Retezat, într-un cadru natural impresionant unde totul depinde de bunăvoința muntelui și a vremii.

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.