...

Red Bull Oslea Hike & Ride Challenge

Între 𝟏𝟕-𝟏𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 va avea loc a 12-a ediție de 𝐑𝐞𝐝 𝐁𝐮𝐥𝐥 𝐎𝐬𝐥𝐞𝐚 𝐇𝐢𝐤𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐢𝐝𝐞! Nu vă spunem prea multe acum, am vrut doar să ne asigurăm că vă notați data în calendar. 🙌
În perioada următoare revenim cu informații tehnice despre eveniment și înscrieri!
Să înceapă ediția cu numărul 12!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.