...

Valea Jiului se dezvoltă prin Europa

Asociația Umanitară Kandila va anunța debutul proiectului cu finanțare nerambursabilă: “Valea Jiului se dezvoltă prin Europa”.

“Valea Jiului se dezvoltă prin Europa” își propune să răspundă obiectivului Comisiei Europene prin promovarea valorilor europene și politicii de coeziune a Uniunii Europene în regiunea aflată în tranziție Valea Jiului. Întrucât succesul politicii de coeziune rezidă și din implicare locală se dorește activarea stakeholderilor locali în participarea activă la mecanismele de dezvoltare propuse de această politică, precum și aducerea cetățenilor regiunii noastre mai aproape de valorile și princiiple de funcționare a blocului comunitar.

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.