...

Ziua Minelor Deschise

Evenimentul anual de debut al acțiunilor culturale de la Mina Petrila se desfășoară, prin tradiție, în data de 1 mai.

Pe durata Zilei Muncii, ansamblul minier este deschis vizitatorilor prin tururi ghidate, vernisaje, lansări de publicații, expoziții de fotografie, proiecții de film, concerte, workshop-uri artistice sau de dans.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.