...

Membri

FONDATORI

VALEA JIULUI SOCIETY

Valea Jiului Society este o comunitate de cetățeni cu spirit civic reuniți pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a Văii Jiului.

PLANETA PETRILA

Planeta Petrila promovează patrimoniul industrial minier ca resursă pentru regenerarea urbană a Văii Jiului, pornind de la Mina Petrila în transformarea minelor în centre economice și socio-culturale.

Asociatia Down Valea Jiului

Asociația Down Valea Jiului

Asociația Down Valea Jiului este o asociație non-guvernamentală, care are ca scop protejarea și educarea persoanelor cu sindrom Down din Valea Jiului. Obiectivul principal este să oferim servicii sociale beneficiarilor pentru a le crește calitatea vieții, să milităm pentru drepturile și integrarea lor în societate.Înființarea unui centru de zi ,a unui centru respiro,a unor ateliere și locuințe protejate reprezintă dezideratele noastre majore. În prezent asociația are 23 de beneficiari copii si adulți cu vârste de la 12 la 42 de ani din toata Valea Jiului.

FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI

Fundația Noi Orizonturi (FNO) a luat naștere în anul 2000, în Mun. Lupeni, din Valea Jiului, jud. Hunedoara. De atunci inspiră tinerii să conducă și să producă schimbări pozitive în comunitățile lor.

FNO inovează și susține modele de educație prin experiență, care-i împuternicesc pe tineri să se dezvolte pe sine, comunitatea și lumea în care trăiesc!

CARITAS – VALEA JIULUI

Caritas este o organizație neguvernamentală de utilitate publică care dezvoltă servicii sociale pentru persoanele vulnerabile(copii proveniți din medii sărace, vârstnici neglijați și uitați, persoane cu dependențe, etc.). Misiunea este aceea de a promova caritatea și de a investi în fibra socială a fiecărui membru din comunitate astfel încât ea să fie mai integrativă, inclusivă și empatică.

UNIVERSITY OF PETROȘANI STUDENTS’ UNION

 UPSU este o organizație non-partizană, neguvernamentală și reprezentativă la nivel de universitate, cu o istorie de 11 ani sub această denumire. În 2011 a devenit membru ANOSR, din acel moment implicându-se în toate demersurile acestora la nivel național.

ASOCIAȚIA COLONIA VESELĂ

ACV Petroșani a fost înființată în 2013 cu scopul de a promova proiecte integrate de regenerare urbană a coloniilor muncitorești marginalizate din Valea Jiului, pornind de la cartierul Colonie din Petroșani.

URBAN LAB

 Urban Lab un grup de inițiativă, concretizat în asociație în ianuarie 2020, constituit cu scopul de a promova și a contribui la creșterea calității mediului construit și a celui natural din Valea Jiului.

CLUB ALPIN VALEA JIULUI

Clubul Alpin Valea Jiului este un club montan creat pentru oamenii care au ca pasiune comună muntele. Scopul acestui club este să descopere și să promoveze frumusețile naturii și respectul pentru aceasta.

IANZA ART INTER-CULTURAL

Fundație culturală, având activitatea de bază, ridicarea nivelului cultural, cu precădere a artei plastice  (vizuale). Promovarea Văii Jiului și a Municipiului Petroșani pe plan naţional şi internaţonal.

CU VERDELE-N SUS

Din 2014, Cu Verdele-n SUS se implica activ în protejarea pădurilor, ecosisteme valoroase ce merită toate eforturile pentru a fi conservate. 30.000 de puieți plantați, workshop-uri în protecția mediului și implicarea a peste 1.500 de voluntari cu vârste cuprinse între 2 și 82 de ani sunt rezultatele de până în prezent.

SALVAȚI COPIII

Salvați Copiii filiala Hunedoara este o organizație neguvernamentală românească, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația Românească.

AUTISM HELPING HANDS

Asociația Autism Helping Hands sprijină copii cu cerințe educaționale speciale (Autism, ADHD, alte probleme în dezvoltare și sindroame) din Valea Jiului, utilizând terapii de specialitate care îi ajută să ajungă la un grad cât mai mare de independență. Totodată, Autism Helping Hands realizează campanii de conștientizare și informare prin care prezintă comunității locale situațiile reale cu care se confruntă beneficiarii săi.

MONTAN CLUB FLOAREA REGINEI

Asociația Montan Club Floarea Reginei Valea Jiului a fost înființată în 20.03.1990 și are ca scop practicarea și organizarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea și valorificarea cu prioritate a potențialului turistic al Văii Jiului și nu numai precum și organizarea de acțiuni sportive – orientare turistică, alpinism, turism montan etc.

ASOCIAȚIA COPII PENTRU VIITOR

Scopul nostru este reducerea abandonului scolar prin programe educationale si de mentorat, in randul copiilor si tinerilor proveniti din medii dezavantajate din Jud. Hunedoara (Valea Jiului), Bucuresti si jud. Ialomita, zona rurala. In prezent derulam 3 proiecte: MENTORAT PENTRU COPII DE LA CENTRUL DE PLASAMENT LUPENI – ateliere de pictura, desen, burse, excursii tematice, IMPREUNA PENTRU COMUNITATE – destinat copiilor din mediul rural din Ialomita si un program de sustinere si ajutorare a copiilor cu boli grave internati la Spitalul MArie Curie Bucuresti.

PRO PARÂNG PETROȘANI

Asociația schi turism montan Pro-Parang are ca scop promovarea turismului montan în masivul Parâng, protejarea mediului înconjurător, atragerea tineretului spre mișcare în aer liber.

Prin acțiuni de voluntariat membrii asociației au refăcut și modernizat marcaje turistice, refugii montane, organizează competiții sportive atât vara cât și iarna, acțiuni de ecologizare, etc.

CASA POLLICINO

         

În subordinea Asociației de Voluntariat Casa Pollicino Petroșani, funcționează două servicii sociale:

  1. Centru de zi pentru copii și tineri cu dizabilități – serviciu licențiat și specializat în asistență pe timp de zi a 32 de copii si tineri cu dizabilități ce-și au reședinșa în Valea Jiului;
  2. Centru de zi pentru copii – serviciu licențiat în asistența pe timp de zi a 41 de copii, ce prezintă factor de risc accentuat de abandon familial și/sau solar, copii cu reședința în municipiul Petroșani.

CRUCEA ROȘIE FILIALA HUNEDOARA

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliara autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistența umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

Asociația Smart Vulcan

Asociația Smart Vulcan, înființată în anul 2018, are ca scop sprijinirea copiilor din medii vulnerabile.

În prezent, derulăm un proiect de tip after school în orasul Vulcan, proiect destinat unui numar de 20 de copii care provin din medii vulnerabile.
Ca și proiecte de viitor, avem în vedere înființarea unui centru de zi pentru consilierea și sprijinirea copiilor din medii vulnerabile precum și a familiilor acestora.

Armonia Resources Center Lupeni

Asociația Armonia Resource Center Lupeni s-a înființat în luna februarie, anul 2016, având ca membri fondatori pe norvegienii Savdvik Ola si Jorunn și pe Bianca Petran.

Obiectivul principal al asociației este calificarea tinerilor români în arte și meserii în vederea creșterii gradului acestora de angajabilitate.

Asociația de pe vale

Privim către o lume sustenabilă, unde valorile sunt date de către originalitate și trăiri intense.
Căutăm o alternativă de dezvoltare locală pentru comunitatea noastră, sprijinind turismul activ, comportamentul ecologic, activitățile educative și recreative, cultivând atașamentului față de patrimoniul local, al valorilor reprezentate de viață, sănătate, al responsabilității și conștientizării rolului, fiecarui membru al societății în apărarea dreptului la o viață sănătoasă și un mediu adecvat.

ASOCIAȚIA ȚINUTUL MOMÂRLANILOR

Asociaţia Ținutul Momârlanilor a luat fiinţă, pe de-o parte, din dorinţa de a cunoaşte, valorifica şi a transmite generaţiei prezente şi viitoare zestrea tradiţiilor, obiceiurilor şi rosturilor momârlăneşti şi pe de altă parte, din voinţa de a sprijini, stimula şi implementa proiecte de natură cultural – educative, sociale şi turistice în vederea revitalizării şi dezvoltării ţinutului locuit de către momârlani.

Un ţinut al confluenţelor istorice, geografice şi culturale, al contrastelor dintre pitoresc şi industrial, al ,,graniţei” dintre Imperiu şi Regat, dintre Ardeal şi Oltenia, al ocrotirii de către cei 4 străjeri pe nume: Retezat, Vâlcan, Parâng şi Şureanu.

Asociaţia se doreşte a avea trei coordonate directoare, respectiv Conservare – Promovare – Dezvoltare, în sensul tezaurizării patrimoniului cultural material şi imaterial aparţinător comunităţii de momârlani, în vederea cunoaşterii şi valorificării sale locale, naţionale şi europene, precum şi desfăşurarea de diverse activităţi socio – educative în rândul tinerilor, de natură a contribui la revigorarea socio – economică a meleagurilor momârlăneşti.

PARTENERI

ASOCIAȚIA SAN MONTAN

Organizare și participare turism de aventură respectiv:
trekking montan, drumeții, speologie, maraton montan, alpinism și escaladă, rafting, mountain bike.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.