Prezența începe-n 27!

Sep 16, 2020

Autor: University of Petroșani Students` Union

Obiectivele studenților din centrul universitar Petroșani

 • Faceboohttps://www.facebook.com/valea.jiului.implicata/k

Este incontestabil impactul pe care universitățile îl au în peisajul unei comunități locale. Factor de creștere economică și de dezvoltare urbană, universitățile contribuie la prestigiul unei localități, asigură forță de muncă calificată și în final își aduc un substanțial aport la creșterea calității vieții din respectiva comunitate.

Tocmai de aceea, organizațiile semnatare consideră că este necesar ca reprezentanții administrației locale să acorde atenție și sprijin mediului universitar și beneficiarilor direcți ai acestuia, studenții. Credem că abordarea administrației publice locale trebuie să fie una integrată care să cuprindă atât creșterea atractivității municipiului Petroșani pentru potențialii studenți, dezvoltarea de programe și acțiuni pentru creșterea calității vieții de student, cât și asigurarea inserției studenților pe piața muncii locale pentru a contribui la dezvoltarea locală.

 În îndeplinirea dezideratelor de mai sus, solicităm candidaților la alegerile locale – 2020 din municipiul Petroșani să își asume următoarele obiective pentru mandatul 2020-2024:

 1. Recunoașterea importanței mediului universitar în creșterea economiei locale și a dezvoltării urbane și integrarea unor obiective de sprijin a învățământului superior în strategia de dezvoltare locală;
 2. Consultarea cu actorii din comunitatea universitară (studenți, reprezentanții universităților) în proiectarea strategiilor relevante pentru comunitate;
 3. Crearea unui mecanism de consultare și dialog constant între autoritatea publică locală și organizațiile studențești în vederea soluționării rapide a problemelor studenților;
 4. Asigurarea reducerii cu 75% a accesului la muzee, concerte, spectacole de teatru, film sau alte manifestări culturale sau sportive organizate de instituții publice conform art. 84, alin. (4) și în art. 205, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011; 
 1. Acordarea de gratuitate/reducere studenților pentru transportul local prin subvenționarea cuantumului abonamentelor/tichetelor de călătorie pe toate liniile de transport doar pe baza legitimației de student, prin revalidare semestrială;
 2. Încheierea de parteneriate cu universitatea pentru asigurarea de locuri de practică/internship de calitate pentru studenții care urmează un program de studii specific activității autorităților publice locale/serviciilor publice gestionate;
 3. Creșterea gradului de comunicare și deschidere față de organizațiile de voluntariat în vederea susținerii și promovării activităților derulate de acestea (oferirea de spații gratuite pentru desfășurarea activităților, promovarea proiectelor de voluntariat prin canalele de comunicare ale Primăriei și Consiliului Județean etc).
 4. Dotarea instituțiilor de învățământ superior cu materialele necesare în vederea asigurării respectării Legii nr. 194/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.
 5. Organizarea de concursuri de proiecte de tineret în baza Legii 350/2005 și evidențierea unui apel special pentru proiectele organizațiilor studențești;
 6. Încurajarea utilizării mijloacelor de transport alternative de către studenți prin subvenții și asigurarea infrastructurii necesare, inclusiv pentru studenții cu dizabilități;
 7. Înființarea și sprijinirea activității unui centru de tineret în Municipiul Petroșani cu impact asupra dezvoltării de competențe și deprinderi în rândul tinerilor.

Structuri semnatare:

 Valea Jiului Implicată

 

 • Faceboohttps://www.facebook.com/valea.jiului.implicata/k

 Organizații semnatare:

 •  University of Petroșani Students` Union
 • Valea Jiului Society
 • Asociația Copii Pentru Viitor Vulcan
 • Asociația Colonia Veselă

 

S-ar putea să-ți placă…

Demolarea și ecologizarea Minei Lonea – răspunsul CEH

Demolarea și ecologizarea Minei Lonea – răspunsul CEH

Comunicăm public răspunsul Complexului Energetic Hunedoara la adresa cu privire la proiectul pentru demolarea și ecologizarea Minei Lonea.Procedura continuă nestingherită urmând planul de încetare a activității realizat în anii anteriori, fără suport în opinia și...

De ce pleacă tinerii din Valea Jiului?

De ce pleacă tinerii din Valea Jiului?

Articolul de față își propune a răspunde pe scurt unei întrebări care îi preocupă pe foarte mulți din zona Văii Jiului, și anume de ce migrează tinerii din Vale?

Vino în coaliție!

Share This