...

Dăm startul proiectului ”Pe firul apei”, dedicat protejării tuturor râurilor din Valea Jiului!

January 11, 2023
pe firul apei

Asociația Urban Lab Valea Jiului și Asociația Macaia dau startul proiectului ”Pe firul apei”, dedicat protejării tuturor râurilor din Valea Jiului

Asociația Urban Lab Valea Jiului și Asociația Macaia încep implementarea proiectului ”Pe firul apei”. Pentru a consolida dialogul cu toți stakeholderii locali, asociațiile organizează o conferință de deschidere în data de  17 ianuarie 2023, ora 11:00,  care se va desfășura în Petroșani, la Casa Ianza (str. Timișoara, nr. 1, vis-a-vis de Complexul Energetic Hunedoara). Evenimentul are ca scop prezentarea direcțiilor principale ale proiectului, transmiterea de bune practici, și dezbaterea modelelor de bună practică pentru a crește apropierea comunității față de râuri și a accentua rolul tuturor părților implicate importanța colaborării acestora. 

Proiectul ”Pe firul apei” este finanțat în cadrul Programului Active Citizens Fund Apel #1 – Participare civică în zone insuficient deservite. Scopul său este de a crește gradul de conștientizare și dezvolta simțul responsabilității comunității locale în ceea ce privește cursurile de apă din Petroșani. În ansamblu, se urmărește să deschidă drumul către comunicare/colaborare, discuții constructive, schimbări de atitudine, generarea de idei și soluții între membrii comunității, autorități, specialiști și alți actori implicați, în vederea rezolvării problemelor abordate. Totodată, prin intermediul proiectului se încurajează implicarea activă a locuitorilor din Valea Jiului, în special a populației tinere,  în acțiuni care să genereze un impact pozitiv la nivel de valorificare a resurselor naturale de apă, precum excursiile pentru identificarea faunei și florei, ecologizări, ateliere cu tematici specifice, concursuri  etc.  Proiectul propus tratează cazul particular al unui afluent al Jiului de Est, pârâul Maleia, care izvorăște din Masivul Parâng, traversează zone periurbane și centrul municipiului Petroșani.

Geografic, regiunea Valea Jiului este poziționată pe bazinul superior al râurilor Jiul de Est și Jiul de Vest. O mare parte din afluenții acestora străbat zonele urbane, fapt care duce la intensificarea gradului de poluare a apelor cu deșeuri provenite din activități antropice. Pentru o lungă perioadă de timp, cursurile de apă au fost utilizate în procesele industriale, cu precădere cele de spălare a cărbunelui. Activitatea extractivă a cărbunelui din Valea Jiului a avut un impact semnificativ asupra apelor de suprafaţă, aerului, aşezărilor umane, vegetaţiei sau aspectului peisagistic (Buliga, 2017). Odată cu dezindustrializarea și renaturarea fostelor situri industriale, cursurile de apă își redobândesc treptat calitățile, dar sunt în același timp supuse unor lucrări de protecție la inundație prin sigilarea malurilor și îndiguire. Acest fapt rezolvă probleme punctuale de risc în zonele afectate, dar creează deficiențe semnificative din punct de vedere al aspectelor de mediu (sunt afectate habitatele, biodiversitatea și capacitatea de retenție a apei pe parcurs). Din perspectivă socială, cursurile de apă sunt considerate poluate odată cu utilizarea acestora în procese industriale. Această situație a produs un cerc perceptiv vicios în care calitățile estetice și gradul ridicat de poluare au condus la considerarea cursurilor de apă și a malurilor acestora ca spații reziduale.

Asociația Macaia inițiază și derulează proiecte și programe cu impact social și cultural, atât la nivel local, cât și european pentru a aduce un impact pozitiv în comunitate.

Asociația Urban Lab Valea Jiului are ca și domeniu de activitate protecția și îmbunătățirea mediului natural și construit din zonă, fiind și reprezentanta organizațiilor neguvernamentale din Valea Jiului în Agenția de Dezvoltare Valea Jiului.

Puteți afla cum evoluează proiectului pe următoarele canale:

Facebook: https://www.facebook.com/pefirulapei

Instagram: https://www.instagram.com/pefirulapei/

urban lab
macaia

Descrierea proiectului

Problema abordata

Geografic, regiunea Valea Jiului este poziționată pe bazinul superior al râurilor Jiul de Est și Jiul de Vest. O mare parte din afluenții acestora străbat zonele urbane, fapt care duce la intensificarea gradului de poluare al apelor cu deșeuri provenite din activități antropice. Pentru o lungă perioadă de timp, cursurile de apă au fost utilizate în procesele industriale, cu precădere cele de spălare a cărbunelui. Conform Buliga (2017), care menționează în teza de doctorat că activitatea extractivă a cărbunelui din Valea Jiului a avut un impact semnificativ asupra apelor de suprafaţă, aerului, aşezărilor umane, vegetaţiei sau aspectului peisagistic. Odată cu dezindustrializarea și renaturarea fostelor situri industriale, cursurile de apă își redobândesc treptat calitățile, dar sunt în același timp supuse unor lucrări de protecție la inundație prin sigilarea malurilor și îndiguire. Acest fapt rezolvă probleme punctuale de risc în zonele afectate, dar creează deficiențe semnificative din punct de vedere al aspectelor de mediu (sunt afectate habitatele, biodiversitatea și capacitatea de retenție a apei pe parcurs). Din perspectivă socială, cursurile de apă sunt considerate poluate odată cu utilizarea acestora în procese industriale. Această situație a produs un cerc perceptiv vicios în care calitățile estetice și gradul ridicat de poluare au condus la considerarea cursurilor de apă și a malurilor acestora ca spații reziduale.

Proiectul propus tratează cazul particular al unui afluent al Jiului de Est, pârâul Maleia, care izvorăște din Masivul Parâng, traversează zone periurbane și centrul municipiului Petroșani. Proiectul este destinat în special locuitorilor din municipiul Petroșani, dar nu numai, dorindu-se continuarea acestui concept în viitor, pe toți afluenții Jiului. În urma discuțiilor purtate cu membri ai comunității, s-a constatat că problema abordată în cadrul acestui proiect reprezintă o temă generală dezbătută mai ales în rândul generațiilor tinere. Necesitatea proiectului derivă din caracterul zonei – aflată în tranziție de la cărbune – ce presupune și modificarea atitudinii locuitorilor cu privire la mediu în contextul renaturării treptate și remedierii terenurilor afectate de minerit. Se dorește ca acest proiect să fie unul care să deschidă drumul către comunicare/colaborare, discuții constructive, schimbări de atitudine, generarea de idei și soluții între membrii comunității, autorități, specialiști și alți actori implicați, în vederea rezolvării problemelor abordate. În anii următori finalizării acestuia, vor fi derulate activități, evenimente și proiecte similare, cu scopul de a se ajunge la rezultate concrete, semnificative. Asociația Macaia colaborează cu partenerul Asociația Urban Lab Valea Jiului, care are ca și domeniu de activitate protecția și îmbunătățirea mediului natural și construit din zonă, aceasta din urmă fiind reprezentanta organizațiilor neguvernamentale din Valea Jiului în Agenția de Dezvoltare Valea Jiului.

 Obiectivul nr.1 al proiectului

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele negative ale activităților antropice asupra cursurilor de apă din Valea Jiului, prin organizarea de acțiuni de ecologizare(A3), tururi ghidate pentru descoperirea și înțelegerea mediului natural specific râurilor(A4), ateliere reciclare(A10). Vor participa 45 elevi, 35 studenti si 60 tineri cu varsta cuprinsa intre 14-35 ani. Valea Jiului, a fost declarata zona defavorizata, implicit insuficient deservita, prin Hotărârea nr. 992/1998.

Obiectivul nr.2 al proiectului

Conștientizarea la nivel de limbaj și la nivel de morfologie/ sintaxa a ceea ce este necesar pentru a avea un text apel la acțiune referitor la protecția mediului, la importanța păstrării curățeniei pe râurile de munte(A5), contribuția la educația ecologică prin crearea de afișe cu mesaje cu impact social în domeniul protecției mediului(A6), concurs pentru elevi pentru a promova spiritul protecţiei mediului, păstrarea unui echilibru ecologic și de menținere a unui mediu curat și sănătos(A7).

Obiectivul nr.3 al proiectului 

Creșterea gradului de implicare activa, a interesului comunitar față de flora din Valea Jiului, prin cunoașterea caracterelor specifice ale plantelor selectate de pe malul pârâului Maleia, detalii despre mediul în care se dezvoltă și importanța lor pentru biodiversitatea ecosistemului din care fac parte(A8), valorificarea impactului pe care amenajarea unei instalații o poate avea asupra activării unui spațiu urban prin prisma relației sale cu elementele naturale și cu arhitectura din zona(A9).

 Rezumatul proiectului

În ultimii s-a pus din ce în ce mai mult accentul pe protecția mediului înconjurător și pe identificarea problemelor de natură antropică ce au dus la crearea de dezechilibre în natură. Toate formele de viață existente pe această planetă depind de apă pt a supraviețui. Se estimează că până în anul 2050 vom avea mai mult plastic decât pește în Dunăre, la care se adaugă și alte tipuri de deșeuri cum ar fi materialele de construcții, deșeuri menajere deversate direct în albiile râurilor, plus alte substanțe periculoase. Majoritatea cursurilor de apă din România se varsă în Dunăre, astfel contribuind la creșterea gradului de poluare al fluviului. Deșeurile aruncate în zona de munte ajung astfel într-un final la câmpie. Majoritatea problemelor apar din lipsa de conștientizare a oamenilor față de importanța și valoarea pe care o au cursurile de apă în dezvoltarea unei comunități, atât din punct de vedere al sănătății, social, estetic. Astfel, scopul proiectului ”Pe firul apei” este creșterea gradului de conștientizare și a simțului responsabilității comunității locale în ceea ce privește cursurile de apă din Valea Jiului și importanța acestora, în studiul de caz realizat pe unul dintre afluenții râului Jiu, pârâul Maleia. Se dorește conștientizarea și sensibilizarea comunității locale cu privire la efectele schimbărilor climatice, prin creșterea gradului de informare și educare cu privire la teme ecologice, precum și promovarea unui stil de viață pt menținerea sănătății mediului înconjurător. Prin intermediul proiectului vom încuraja implicarea activă a locuitorilor din Valea Jiului, în special a populației tinere, în acțiuni care să genereze un impact pozitiv la nivel de valorificare a resurselor naturale de apă, acțiuni precum excursiile pt identificarea faunei și florei, ecologizări, ateliere cu tematici specifice, expoziții, activări temporare prin implicarea activă a 327 de elevi, studenti si tineri cu varsta cuprinsa intre 14 – 35ani din Municipiul Petrosani.

S-ar putea să-ți placă…

Vino în coaliție!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.