...

Programul de Regenerare prin Inițiative Culturale

January 27, 2020

 

Programul de Regenerare prin Inițiative Culturale – PRIC

 

PRIC este un program coordonat de acțiune, derulat de Planeta Petrila, al cărui scop final este dezvoltarea noului centru administrativ, economic şi cultural al Petrilei împreună cu o comunitate locală activă și deschisă. se derulează în perioada mai – noiembrie 2020.

 

 

 

 

PRIC presupune organizarea unor evenimente culturale care să mențină interesul general asupra subiectului Mina Petrila (implicând totodată un număr din ce în ce mai ridicat de localnici).

Prima etapă a PRIC (începând din 2018) constă în generarea și implementarea de evenimente culturale, sub forma unor acțiuni tactice care să faciliteze obţinerea unor rezultate vizibile pe termen scurt şi mediu, care să câștige încrederea administrației și localnicilor, să testeze și să valideze direcțiile oferite de PRIC şi care să contribuie la creșterea consumului cultural la nivel local, la dezvoltarea treptată de public nou și, în final, la reintroducerea minei în mentalul colectiv și la creșterea presiunii pentru reconversie.

PLANETA PETRILA

Desfășurat între lunile mai – noiembrie 2020, programul de regenerare prin inițiative culturale de anul acesta dorește să marcheze trecerea ansamblului din proprietarea SNIM-VJ în cea a Consiliului Județean Hunedoara și, așadar, inițierea procedurilor de conversie funcțională.

Evenimentul anual de debut al acțiunilor culturale de la Mina Petrila se desfășoară, prin tradiție, în data de 1 mai. Pe durata Zilei Muncii, ansamblul minier este deschis vizitatorilor prin tururi ghidate, vernisaje, lansări de publicații, expoziții de fotografie, proiecții de film, concerte, workshop-uri artistice sau de dans.

S-ar putea să-ți placă…

Vino în coaliție!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.