În căutarea liderilor

În căutarea liderilor

Pandemia de Coronavirus a reușit să ridice puțin vălul așezat între noi și trăirea comunitară autentică, bazată pe acțiune și valori de întrajutorare. Ne testează toate sistemele de resort comunitare precum cel de sănătate, de educație, public, social, financiar, etc....
Linia a doua

Linia a doua

Cartierele marginalizate sunt în prima linie a riscului epidemic și economic dar și locul unde măsurile sistemului de protecție socială își vor testa limitele. Aici găsim sărăcie extremă, lipsa educației, delincvență, abuz, izolare geografică, acces deficitar la...