...

Valea Jiului: Actori locali tranziție justă

COMMUNITY LAB 2.0

este un program dedicat tuturor actorilor cheie implicați în transformarea regiunilor carbonifere și tranziția acestora către modele societale și economice mai durabile. Pe lângă Valea Jiului, această etapă vizează și regiuni carbonifere din Polonia și Cehia.

Proiect realizat în cadrul EIT Climate-KIC Community Lab 2.0

Acest formular este menit să centralizeze actorii locali implicați în tranziția justă a Văii Jiului și care susțin inițiative în domenii cheie ale tranziției de la cărbune, cum ar fi domeniul economic, social, cultural și educațional. De asemenea, această inițiativă este menită să identifice provocările cheie cu care se confruntă entitățile care lucrează pe tranziție justă în Valea Jiului.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.