...

Corcova Fest 2023

În 2023 Corcova își va deschide din nou porțile, și mai larg de această dată deoarece totul se va transforma într-un festival al vinului, al alergării, al biciclitului, al tradițiilor locale și, nu în ultimul rând, al distracției. 🙌
Conceptul este unul hibrid și ne adresăm publicului larg prin activitățile diversificate pe care le propunem:
– 🏃trail running pe potecile și drumurile domeniului viticol într-o cursă nocturnă și pe timp de zi;
– 🚴cursă de mountain bike pe aceleași trasee;
– 🧭orientare turistică în crama Corcova Roy & Dâmboviceanu;
– 🎵concert vineri și sâmbătă seara;
– 🐎basme cu cai – spectacol cu cai pentru copii și adulți, agrement călare;
– 🍷degustare de vin și tur ghidat al cramei;
– 🧘atelier yoga și vin;

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.