...
Valea jiului implicata

Dezbatere Valea Jiului – comunitate urbană, platformă de inovare și reprofesionalizare pentru reconversia economică

Prezentarea Strategiei pentru tranziția de la cărbune în Valea Jiului si dialog cu actorii implicati in proiect

Care sunt prioritatile autoritatilor centrale si locale pe termen scurt?

Cum orasele de pe Valea Jiului pot deveni mult mai atractive pentru investitori?

Ce exemple de bune practici exista in celelalte regiuni din Romania?

Speakeri*:

  • Marius Mihai VASILIU – Secretar de Stat, Ministerul Investițiilor și proiectelor europene
  • Teodora PREOTEASA – Ministerul Investițiilor și proiectelor europene
  • Bernard    Grégory   – Viceprimar, Primaria Clermont Ferrand   
    Ruxandra CHIRITA – Director, PWC
  • Tatian DIACONU – Director, Ceetrus 

Dezbatere cu Primarii oraselor din Valea Jiului:

  • Danut BUHAESCU – Primarul Orasului Uricani
  • Vasile JURCA – Primul Orasului Petrila
Moderator – Constantin RUDNITCHI, RFI

Detalii: https://www.ccifer.ro/ro/evenimente/agenda/e/event/valea-jiului-comunitate-urbana-platforma-de-inovare-si-reprofesionalizare-pentru-reconversia-econ.html

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.