...
ciclodrezina

Lansăm ciclodrezina

Clubul Montan “Floarea Reginei” din Valea Jiului inaugurează, duminică 15 mai, o ciclodrezină pe traseul Petrila – Lonea

Program eveniment:
11.00: Tur ghidat la Mina Petrila, oferit de Planeta Petrila
12.00: Dezbatere despre potențialul turistic în Valea Jiului și valorificarea patrimoniului industrial
13.30: Lansarea oficială a ciclodrezinei construită de M.C. Floarea Reginei, pe calea ferată îngustă Petrila-Lonea

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.