...

Lansarea Coaliției Valea Jiului Implicată

Evenimentul de lansare a lucrărilor pentru înființarea parteneriatului Valea Jiului Implicată, inițiativă susținută de Ambasada Franței în România.

Evenimentul va avea loc joi, 12 decembrie 2019, începând cu ora 17.30, la Teatrul Dramatic Ion D. Sîrbu din Petroșani. 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.