...
TEI: administrarea și întreținerea spațiilor verzi urbane

TEI: administrarea și întreținerea spațiilor verzi urbane

TEI: administrarea și întreținerea spațiilor verzi urbane

Un eveniment rezultat din necesitatea de a gândi suprafețele verzi ca prim obiect al preocupărilor cu privire la mediul înconjurător, acțiunea din 25 septembrie vine să aducă împreună atât principii teoretice cât și aplicații practice pentru a răspunde la întrebarea: “cum realizăm administrarea și întreținerea spațiilor verzi din orașele noastre?”.

Invitații acestui eveniment sunt Diana CULESCU, peisagistă, președinta Asociației Peisagiștilor din România si Mihail – Alexandru PURCARU (arborist certificat International Society of Arboriculture).
Evenimentul va debuta cu prezentarea inițiativei Urban Lab Valea Jiului, iar in continuare Diana Culescu ne va face un rezumat al Ghidului de bună practică pentru administrarea spațiilor verzi, elaborat de AsoP Romania (https://issuu.com/dianaculescu/docs/lan-net._ghid._2017__1_). Un alt subiect care va fi atins în cadrul evenimentului se referă la Registrul spațiilor verzi, un instrument extrem de important pentru realizarea unui management de calitate a acestora: care este rolul unui asemenea instrument și ce fel de conținut ar trebui să cuprindă?
Aceasta va fi urmată de Mihail Alexandru Purcaru (Tree Care Solutions), cu o prezentare a noțiunilor generale despre tăierile de întreținere a arborilor din mediul urban: Când se fac tăierile de întreținere? Care sunt tipurile de tăieri? Cât de mult se intervine în coroana unui arbore? Cum se taie? De ce ?
Vom afla de asemenea care este întreg procesul prin care se ajunge la o decizie în ceea ce privește modul de intervenție în coroana unui arbore.
După o sesiune de Q&A, evenimentul continuă cu un workshop practic: in care arboristul nostru invitat Mihai Alexandru Purcaru se va urca in teiul Casei Ianza pentru a ne prezenta și demonstra metode și tehnici pentru întreținerea corectă a arborilor din mediul urban.
Vă așteptăm la eveniment!
Link FB:
Organizatori și parteneri: Urban Lab Valea Jiului (urbanlab.vj),
Asociația Peisagiștilor din România (AsoP Romania)

Tree Care Solutions,

Valea Jiului Implicată

Fundatia Ianza Art Inter Cultural
Rami Extrem Work,

Tags:

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.