...
TEI Urban Lab

TEI – lansarea inițiativei Urban Lab Valea Jiului.

TEI este evenimentul prin care lansăm inițiativa Urban Lab Valea Jiului. Rezultat din necesitatea de a gândi suprafețele verzi și vegetația urbană ca prim obiect al preocupărilor cu privire la mediul înconjurător, acțiunea din 20 martie vine să aducă împreună atât principii teoretice cât și aplicații practice pentru a răspunde la întrebarea: “cum realizăm amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din orașele noastre?”.

Invitații acestui eveniment sunt Diana Culescu (peisagist, președintele Asociației Peisagiștilor din România), Mihail – Alexandru Purcaru (arborist certificat International Society of Arboriculture) și Vasile Andrei Surugiu (alpinist utilitar, Rami Extrem Work).

Evenimentul va debuta cu prezentarea inițiativei Urban Lab Valea Jiului, urmat de lansarea în Valea Jiului a Ghidului de bună practică pentru administrarea spațiilor verzi, elaborat de AsoP Romania. Despre aceasta ne va vorbi Diana Culescu, președintele Asociației Peisagiștilor din România. Aceasta va fi urmată de Mihail Alexandru Purcaru (Tree Care Solutions), cu o prezentare a noțiunilor generale despre tăierile de întreținere a arborilor din mediul urban.

După o sesiune de Q&A, evenimentul continuă cu un workshop practic: studiu de caz – Teiul Casei Ianza – metode și tehnici pentru întreținerea corectă a arborilor din mediul urban, susținut de Mihai Alexandru Purcaru și Vasile Andrei Surugiu (Rami Extrem Work),

Vă așteptăm la eveniment!

Organizatori și parteneri:
Urban Lab Valea Jiului, Valea Jiului Implicată, Fundația Ianza Art Inter Cultural, ASOP – Asociația Peisagiștilor din România, Rami Extrem Work, Tree Care Solutions

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.