...

Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului se înregistrează formal

valea jiului implicata
Nov 1, 2021

 Actele pentru înființarea Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului (ADTIVJ) au fost semnate de cei 12 membri fondatori joi, 28 octombrie 2021, la Vulcan.

Ședința constitutivă a Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului (ADTIVJ) a avut loc ieri, 28 octombrie 2021, la sediul Primăriei Vulcan, în prezența reprezentanților Agenției de Dezvoltare Regională Vest. Cei 12 membri fondatori au parcurs demersurile legale pentru înființarea Asociației și au votat conducerea acesteia, cu unanimitate de voturi.

Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului este fondată de cele 6 administrații publice din Valea Jiului, împreună cu Consiliul Județean Hunedoara, Universitatea din Petroșani, precum și reprezentanți ai societății civile prin 4 organizații neguvernamentale active în domenii prioritare pentru Valea Jiului, precum dezvoltare urbană durabilă, asistență socială, protecția mediului și antreprenoriat.

Astfel, Sorin Maxim, Director al Agenției de Dezvoltare Regională Vest a condus ședința constitutivă până la votarea Președintelui ADTIVJ. Președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, Primarul Orașului Aninoasa, Nicolae Dunca, Primarul Municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, Primarul Orașului Petrila, Vasile Jurca, Primarul Municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob-Ridzi, Primarul Orașului Uricani, Dănuț Buhăescu, Primarul Municipiului Vulcan, Cristian Merișanu, Rectorul Universității din Petroșani, Sorin Radu, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale Valea Jiului Society, Adina Vințan, Autism Helping Hands, Alexandru Kelemen, Urban Lab Valea Jiului, Mihai Danciu și Asociația Comitetul de Inițiativă Valea Jiului, Daniel Benea au participat la ședință și au votat pentru poziția de Președinte ADTIVJ pe Sorin Radu, Rector al Universității din Petroșani, pentru pozițiile de Vicepreședinți ADTIVJ pe Maria Răducanu (Primăria Municipiului Vulcan) și Alexandru Kelemen (Autism Helping Hands), iar pentru poziția de Secretar General ADTIVJ pe Ovidiu Câmpean (Primăria Petroșani).

Asociația este constituită în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile Codului civil privitoare la persoanele fizice și juridice. Scopul principal al Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului îl reprezintă oferirea de servicii în domeniul inițierii, dezvoltării și promovării de competențe și politici de dezvoltare locală și implementarea mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre din zona Văii Jiului, în strânsă corelare cu inițiativele derulate cu egida procesului de tranziție justă. Obiectivul comun urmărit de către membri prin constituirea acestei Asociații îl reprezintă promovarea interesului general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ teritoriale din zona Văii Jiului în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora, prin acțiuni vizând protecția mediului, dezvoltarea economico-socială, precum și dezvoltarea și asigurarea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare dezvoltării durabile în zona Văii Jiului. Astfel, ADTIVJ va iniția, fără să se limiteze, activități de elaborare strategii, elaborare și asistență, sprijin în implementare, inițiere de proiecte și alte activități conexe specifice în dezvoltare locală.

Membrii fondatori ai Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului au subliniat importanța colaborării între toți actorii locali din Valea Jiului, precum și cu partenerii externi care pot contribui la dezvoltarea regiunii. De asemenea, transparența și încurajarea participării cetățenilor în dezvoltarea regiunii reprezintă obiective esențiale ale Asociației.

S-ar putea să-ți placă…

Poveștile Comunități Vibrante

Poveștile Comunități Vibrante

Poveștile uitate ale Văii Jiului: Cartierele Ștefan, Bosnia și Dallas În inima Văii Jiului, acolo unde timpul pare să fi încetinit, stau mărturie cartiere cu povești bogate, adevărate comori ale istoriei noastre. Cartierul Ștefan, Colonia Bosnia și cartierul Dallas...

Petroșani, un oraș de 100 de ani!

Petroșani, un oraș de 100 de ani!

Petroșani, centrul Văii Jiului, a fost declarat oraș la data de 4 ianuarie 1924 prin decretul semnat de I. C. Brătianu, Președinte al Consiliului de Miniștri la acea vreme. Acum 100 de ani, Petru Iacob, primar al comunei Petroşani, primeşte de la Bucureşti telegrama...

JTP Groundwork in Conurbatia Jiului: Va multumim!

JTP Groundwork in Conurbatia Jiului: Va multumim!

Stimați prieteni, Suntem onorați că am lucrat împreună în cadrul proiectului Just Transition Platform Groundwork în Conurbația Jiului! Așa cum spuneam la întâlnirile dintre noi, ne dorim ca acest proiect să fie începutul colaborării dintre noi, un început frumos prin...

Vino în coaliție!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.