S-au ales cele 4 organizații neguvernamentale membre fondatoare ale Agenției pentru Dezvoltare Valea Jiului

valea jiului implicata
Feb 16, 2021

16 februarie 2021, Valea Jiului: Valea Jiului Development Society Project, Autism Helping Hands, UrbanLab Valea Jiului și Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului sunt cele 4 organizații neguvernamentale din Valea Jiului care vor face parte din membrii fondatori ai Agenției pentru Dezvoltare Valea Jiului.

La invitația Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), coaliția Valea Jiului Implicată a lansat pe 9 februarie 2021 apelul pentru stabilirea membrilor fondatori ai Asociației „Agenția pentru Dezvoltare Valea Jiului”. Apelul a ajuns la aproximativ 10.000 de utilizatori social media și a fost preluat, de asemenea, de presa locală din Valea Jiului. 17 organizații neguvernamentale din Valea Jiului și-au anunțat participarea la evenimentul în cadrul căruia au stabilit cele 4 reprezentante ale mediului asociativ care vor fi membre fondatoare ale Agenției pentru Dezvoltare Valea Jiului, alături de cele 6 Unități Administrativ Teritoriale din Valea Jiului și de Universitatea din Petroșani. Criteriile pe care fiecare organizație candidată le-a respectat sunt: (1) sediul și activitatea organizației să fie în Valea Jiului (localitățile Aninoasa, Lupeni, Petrila, Petroșani, Uricani, Vulcan); (2) să activeze într-unul dintre domeniile: dezvoltare urbană durabilă, protecția mediului, asistență socială, antreprenoriat; (3) reprezentanții candidați nu fac și nu au făcut parte dintr-un partid politic.

Rezultatele votului pentru fiecare dintre cele 4 domenii sunt:

Domeniul Dezvoltare urbană durabilă: Asociația Valea Jiului Development Society Project (VJS) reprezentată prin Adina Vințan (absolventă a Universității de Vest din Timișoara, cu activitate în diverse proiecte de dezvoltare urbană)

Domeniul Asistență socială: Asociația Autism Helping Hands reprezentată prin Alexandru Kelemen (absolvent al Universității din Petroșani, cu activitate vastă în asistență socială)

Domeniul Protecția mediului: Asociația Urban Lab Valea Jiului reprezentată prin Mihai Danciu (absolvent al Universității Politehnica din Timișoara, arhitect care îmbină aspectele de mediu înconjurător cu cele ale rezilienţei comunităţilor)

Domeniul Antreprenoriat: Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului reprezentată prin Daniel Benea (absolvent al Universității din Petroșani, antreprenor din 1993).

Scopul principal al Agenției pentru Dezvoltare Valea Jiului îl va reprezenta oferirea de servicii în domeniul inițierii, dezvoltării și promovării de competențe și politici de dezvoltare locală și implementarea mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre din zona Văii Jiului, în strânsă corelare cu inițiativele derulate cu egida procesului de tranziție justă. Obiectivul comun urmărit de către membri prin constituirea acestei Asociații îl va reprezenta promovarea interesului general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ teritoriale din zona Văii Jiului în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora, prin acțiuni vizând protecția mediului, dezvoltarea economico-socială, precum și dezvoltarea și asigurarea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare dezvoltării durabile în zona Văii Jiului.

Valea Jiului Implicată  este o coaliție a societății civile din Valea Jiului formată din 19 organizații neguvernamentale active în Valea Jiului. Lucrările pentru formarea Coaliției au început la finalul anului 2019 prin câteva activități sprijinite de Ambasada Franței în România și Institutul Francez. Valea Jiului Implicată oferă un cadru de organizare și cooperare pentru organizațiile și grupurile civice locale, naționale și internaționale, cu scopul implementării de proiecte pentru dezvoltarea Văii Jiului.
Adina Vințan

Adina Vințan

Valea Jiului Society este o asociație activă în dezvoltare locală cu scopul de a forma o comunitate de cetățeni cu spirit civic activi pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a Văii Jiului.

Mihai Danciu

Mihai Danciu

Urban Lab Valea Jiului este o asociație care realizează acțiuni pentru creșterea calității mediului natural și a celui construit din Valea Jiului, având ca obiectiv principal protejarea și promovarea integrității patrimoniului natural și a celui construit.

Alexandru Kelemen

Alexandru Kelemen

Autism Helping Hands este o asociație active în asistență social care oferă servicii de terapie comportamentală, integrare senzorială, logopedie și stimulare a limbajului pentru copii diagnosticați cu tulburare din spectru autist sau alte tulburări și sindroame.

Daniel Benea

Daniel Benea

Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului Petroșani este o asociație a mediului privat din Valea Jiului care vizează dezvoltarea activității economice a Văii Jiului și a Județului Hunedoara, promovarea și sprijinirea intereselor mediului privat prin toate mijloacele legale, atragerea de investiții și fonduri nerambursabile.

S-ar putea să-ți placă…

Oportunități de finanțare pentru ONG-uri

Oportunități de finanțare pentru ONG-uri

Oportunitățile de finanțare pentru organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) sunt disponibile din mai multe surse, iar în prezentare vor fi tratate: Finanțările nerambursabile europene și naționale Finanțările asigurate de organizații neguvernamentale internaționale...

Atelier de educație financiară în Valea Jiului

Atelier de educație financiară în Valea Jiului

Miercuri, 25 ianuarie 2023, ora 16.00, Valea Jiului Implicată organizează, în Petroșani, Atelierul Educație Financiară, în cadrul căruia vor fi abordate două teme esențiale: antreprenoriatul și conectarea la piața de capital prin intermediul investițiilor la bursă....

Vino în coaliție!