...

Alege prioritățile pentru Valea Jiului!

valea jiului implicata
Sep 8, 2021

Proiecte relevante pentru dezvoltarea Văii Jiului

În contextul elaborării de către PricewaterhouseCoopers a Strategiei pentru tranziția de la cărbune a Văii Jiului, au reieșit 10 proiecte majore pentru dezvoltarea Văii Jiului, proiecte considerate cu impact semnificativ economic și social pentru Valea Jiului și finanțabile din sursele disponibile pentru perioada de programare abia începută.

Aceste 10 proiecte reprezintă recomandări ale celor care au sprijinit elaborarea strategiei, însă nu împiedică implementarea altor proiecte în conformitate cu prioritățile și acțiunile incluse în strategie și plan.

Drept urmare, cetățenii Văii Jiului sunt invitați să ordoneze aceste proiecte în funcție de ce consideră a fi prioritar și să propună, de asemenea, alte proiecte benefice comunității din Valea Jiului.

Alege prioritățile Văii Jiului și transmite ideile de proiecte pentru dezvoltarea Văii Jiului folosind acest formular:

Cele 10 proiecte majore selectate momentan sunt următoarele:

În cadrul Pilonului 1 - Îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare:
  1. ”Centru Medical de Recuperare pentru populația cu boli profesionale, afecțiuni cronice și dizabilități  (copii si adulți)”
  2. Rețea de servicii sociale integrate pentru populația vulnerabilă”
În cadrul Pilonului 2 - Diversificare economică, inovare și antreprenoriat:
  1. Complexul Industrial și de Afaceri Valea Jiului în toate localitățile. Infrastructură și servicii”
În cadrul Pilonului 3 - Valorificarea durabilă a specificului local
  1. ”Proiect integrat privind extinderea domeniului schiabil din Valea Jiului, dezvoltarea infrastructurii de producere a zăpezii artificiale, amenajarea, pe același amplasament, de trasee de mountain bike (ski & bike resorts), amenajarea de trasee de sanie pe șină pentru toate anotimpurile, crearea unor centre tip spa & wellness în regiune (conceptul ski & bike & spa holidays) și dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate urbană și montană corespunzătoare”;
  2. ”Inițierea procesului de conversie funcțională a fostelor mine din Valea Jiului prin înființarea Centrului Multifuncțional Petrila, Centrului Educațional Lupeni, Centrului de Recreere și Agrement Uricani, Centrului Cultural Aninoasa, Cafenelei Culturale Vulcan și prin evaluarea potențialului pentru dezvoltare turistică, energetică și economică al celorlalte exploatări miniere, active sau închise, din regiune”;
  3. ”Proiect integrat pentru dezvoltarea turismului montan și de aventură din Valea Jiului prin amenajarea, modernizarea, omologarea, digitalizarea și promovarea traseelor turistice, culturale, sportive și de agrement, a peșterilor și a structurilor turistice cu funcțiuni de cazare de tipul spații de camping, cabane și refugii montane”;
  4. ”Regenerarea urbană a spațiilor publice din UAT-urile din Valea Jiului” prin consultarea fiecărui UAT
  5. ”Proiect privind sprijinirea înființării, dezvoltării și promovării de pensiuni turistice cu funcțiuni de alimentație, inclusiv bazată pe produse locale, și susținerea, prin intermediul achiziționării de echipamente și utilaje și a accesului la programe de training, a întreprinzătorilor locali ce derulează activități în domeniul serviciilor de ospitalitate, inclusiv a celor agro-turistice”;
În cadrul Pilonului 4 - Accesibilitate, mobilitate și conectivitate
  1. ”Îmbunătățirea, modernizarea și eficientizarea mobilității în Valea Jiului – Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă”;
  2. ”Implementarea elementelor esențiale din conceptul Smart City la nivel integrat in Valea Jiului”.

S-ar putea să-ți placă…

Ce cauți tu, Raluca, la Petroșani, CE?

Ce cauți tu, Raluca, la Petroșani, CE?

“Ce cauți tu, Raluca, la Petroșani, CE?" Răspunsul ăsta îl primeam de la oricine care auzea că îmi iau o zi liberă pentru a merge să văd Valea Jiului. Și când mai adăugam că trec și pe la Constanța înainte, apoi la Petroșani, și mă întorc la Iași prin Timișoara,...

Poveștile Comunități Vibrante

Poveștile Comunități Vibrante

Poveștile uitate ale Văii Jiului: Cartierele Ștefan, Bosnia și Dallas În inima Văii Jiului, acolo unde timpul pare să fi încetinit, stau mărturie cartiere cu povești bogate, adevărate comori ale istoriei noastre. Cartierul Ștefan, Colonia Bosnia și cartierul Dallas...

Petroșani, un oraș de 100 de ani!

Petroșani, un oraș de 100 de ani!

Petroșani, centrul Văii Jiului, a fost declarat oraș la data de 4 ianuarie 1924 prin decretul semnat de I. C. Brătianu, Președinte al Consiliului de Miniștri la acea vreme. Acum 100 de ani, Petru Iacob, primar al comunei Petroşani, primeşte de la Bucureşti telegrama...

Vino în coaliție!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.