Alege prioritățile pentru Valea Jiului!

valea jiului implicata
Sep 8, 2021

Proiecte relevante pentru dezvoltarea Văii Jiului

În contextul elaborării de către PricewaterhouseCoopers a Strategiei pentru tranziția de la cărbune a Văii Jiului, au reieșit 10 proiecte majore pentru dezvoltarea Văii Jiului, proiecte considerate cu impact semnificativ economic și social pentru Valea Jiului și finanțabile din sursele disponibile pentru perioada de programare abia începută.

Aceste 10 proiecte reprezintă recomandări ale celor care au sprijinit elaborarea strategiei, însă nu împiedică implementarea altor proiecte în conformitate cu prioritățile și acțiunile incluse în strategie și plan.

Drept urmare, cetățenii Văii Jiului sunt invitați să ordoneze aceste proiecte în funcție de ce consideră a fi prioritar și să propună, de asemenea, alte proiecte benefice comunității din Valea Jiului.

Alege prioritățile Văii Jiului și transmite ideile de proiecte pentru dezvoltarea Văii Jiului folosind acest formular:

Cele 10 proiecte majore selectate momentan sunt următoarele:

 • Faceboohttps://www.facebook.com/valea.jiului.implicata/k
În cadrul Pilonului 1 - Îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare:
 1. ”Centru Medical de Recuperare pentru populația cu boli profesionale, afecțiuni cronice și dizabilități  (copii si adulți)”
 2. Rețea de servicii sociale integrate pentru populația vulnerabilă”
În cadrul Pilonului 2 - Diversificare economică, inovare și antreprenoriat:
 1. Complexul Industrial și de Afaceri Valea Jiului în toate localitățile. Infrastructură și servicii”
În cadrul Pilonului 3 - Valorificarea durabilă a specificului local
 1. ”Proiect integrat privind extinderea domeniului schiabil din Valea Jiului, dezvoltarea infrastructurii de producere a zăpezii artificiale, amenajarea, pe același amplasament, de trasee de mountain bike (ski & bike resorts), amenajarea de trasee de sanie pe șină pentru toate anotimpurile, crearea unor centre tip spa & wellness în regiune (conceptul ski & bike & spa holidays) și dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate urbană și montană corespunzătoare”;
 2. ”Inițierea procesului de conversie funcțională a fostelor mine din Valea Jiului prin înființarea Centrului Multifuncțional Petrila, Centrului Educațional Lupeni, Centrului de Recreere și Agrement Uricani, Centrului Cultural Aninoasa, Cafenelei Culturale Vulcan și prin evaluarea potențialului pentru dezvoltare turistică, energetică și economică al celorlalte exploatări miniere, active sau închise, din regiune”;
 3. ”Proiect integrat pentru dezvoltarea turismului montan și de aventură din Valea Jiului prin amenajarea, modernizarea, omologarea, digitalizarea și promovarea traseelor turistice, culturale, sportive și de agrement, a peșterilor și a structurilor turistice cu funcțiuni de cazare de tipul spații de camping, cabane și refugii montane”;
 4. ”Regenerarea urbană a spațiilor publice din UAT-urile din Valea Jiului” prin consultarea fiecărui UAT
 5. ”Proiect privind sprijinirea înființării, dezvoltării și promovării de pensiuni turistice cu funcțiuni de alimentație, inclusiv bazată pe produse locale, și susținerea, prin intermediul achiziționării de echipamente și utilaje și a accesului la programe de training, a întreprinzătorilor locali ce derulează activități în domeniul serviciilor de ospitalitate, inclusiv a celor agro-turistice”;
În cadrul Pilonului 4 - Accesibilitate, mobilitate și conectivitate
 1. ”Îmbunătățirea, modernizarea și eficientizarea mobilității în Valea Jiului – Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă”;
 2. ”Implementarea elementelor esențiale din conceptul Smart City la nivel integrat in Valea Jiului”.

S-ar putea să-ți placă…

Florina- Adina Ciuchiță, Specialist în comunicare

Florina- Adina Ciuchiță, Specialist în comunicare

Pentru cei mai mulți dintre noi, realitatea este următoarea: putem lucra de oriunde. Și Florina are această libertate și alege Valea Jiului ca unul dintre birourile sale. Curioși din fire, am vrut să vedem ce o determină să revină.”Între București și Valea Jiului nu...

Podcast Implicat – Cine sunt momârlanii?

Podcast Implicat – Cine sunt momârlanii?

Episodul numărul 8 - Podcast ImplicatÎn episodul numărul 8 din podcastul implicat am stat de vorbă (Edi Beserman – sociolog, Cătălin Dobrean – designer) cu antropoloaga Alexandra Felea, care a realizat o cercetare calitativă despre comunitatea rurală a Văii Jiului,...

Vino în coaliție!

Share This